Lid worden

Ooit wel eens met de gedachte gespeeld zelf te leren vliegen? Wellicht dacht je toen: ‘Dat is veel te duur’ of ‘Ik heb een bril, dat zal wel moeilijk worden’. Niets is minder waar. Leren zweefvliegen is dichter bij en beter betaalbaar dan je denkt.

VCH Startabonnement:

Het vliegend lidmaatschap van VCH bestaat uit een lidmaatschapsdeel en een zgn. startabonnement. Niet-vliegende leden betalen alleen het lidmaatschapsgeld, maar om te vliegen (en dat wil je natuurlijk) heb je een startabonnement nodig. Dit startabonnement geeft recht op deelname aan alle vliegactiviteiten. Vlieglessen zijn daarbij dus inbegrepen! In een later stadium, na het behalen van het zweefvliegbewijs en als je voldoet aan alle vliegtechnische eisen, is het zelfs mogelijk om vliegtuigen van Vliegclub Haamstede mee te nemen naar andere plaatsen in Europa om daar te gaan vliegen (zgn. safari’s). Dit is allemaal inbegrepen bij dat ene startabonnement.

Lidmaatschap KNVvL:

Om te kunnen zweefvliegen moet je lid zijn van de KNVvL, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Het lidmaatschap van de KNVVL omvat tevens een (verplichte) WA-verzekering.

Medische keuring:

Ook de medische keuring is verplicht en dient zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden nadat men lid is geworden. Dit kan bij ieder Sport Medisch Adviescentrum (SMA) gebeuren. De geldigheidsduur van een medisch keuringsbewijs is afhankelijk van de leeftijd. Onder de dertig jaar dient 5-jaarlijks een keuring ondergaan te worden, tussen de dertig en vijftig 2-jaarlijks en ouder dan vijftig 1-jaarlijks.

VCH Slaapzaalabonnement:

Vliegclub Haamstede heeft speciaal voor mensen die niet direct in de buurt wonen een slaapzaal ter beschikking. Leden kunnen gebruik maken van de slaapzaal in weekenden en kampweken (gedurende de schoolvakanties) tegen een vaste vergoeding per jaar: het zogenaamde slaapzaalabonnement.

Waarborgsom VCH:

Vliegclub Haamstede vraagt van een nieuw lid een waarborgsom. Deze waarborgsom wordt geretourneerd na beeindiging van het lidmaatschap.

Let wel: aan de tarieven op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden! Tarieven zijn bovendien aan jaarlijkse wijzigingen onderhevig!

De Vliegopleiding bij Vliegclub Haamstede

 De start

Je begint je opleiding in een ASK-13. Dit is een tweezitter waarin je voorin zit, de instructeur neemt achterin plaats. Vanuit beide plaatsen kan het toestel worden bestuurd. Vandaar dat voor de beginners de term DBO-er wordt gebruikt, hetgeen betekent: Dubbel Besturings Ondericht.
VCH heeft een witte en een gele ASK-13, een degelijk ontworpen toestel dat opgebouwd is uit stalen buisjes waar een linnen bespanning omheen zit. Vroeger was dit dé manier om vliegtuigen zo licht mogelijk te bouwen. Het vliegtuig wordt omhoog getrokken met een kabel die met een lier snel wordt opgerold. Zo kun je wel 600 meter hoog komen. Na verloop van tijd ga je solo op de ASK-13. Iedereen op de club ziet dat al aankomen omdat je vooraf veel kabelbreukoefeningen krijgt. Het solo gaan is een echte happening binnen de club, je wordt dan ‘solist’ en het is echt de eerste stap die je maakt in je vliegopleiding. Daarna volgen de stappen elkaar in vlot tempo op. Als je meer dan 25 solostarts op de ‘13’ hebt ga je op de ASK-23 vliegen. Een heel andere ervaring want deze 1-zitter is gemaakt van ‘plastic’. Het is dan ook wat zwaarder dan de ‘13’ maar heeft betere vliegeigenschappen. Je zweeft er bijvoorbeeld wat verder mee. Hoe verder je in je opleiding komt, hoe beter de vliegtuigen worden. Maar hoe moeilijker ze ook te vliegen zijn. VCH heeft bijvoorbeeld ook ‘kisten’ met een intrekbaar wiel.

De theorie

Vanaf het begin wordt er aandacht aan de theorie van het zweefvliegen besteed. Voor je zweefvliegbewijs dien je in diverse vakken examen te doen. Vakken uiteenlopend van “instrumenten” tot “meteorologie” en “zweefvliegtuigen” waarvan bijvoorbeeld de constructie en vliegeigenschappen worden behandeld. Maar ook “navigatie” is een van de onderdelen van de theoriecursus. Elk jaar wordt in de winterperiode een cursus verzorgd op de club. Technici en instructeurs geven dan les in twee vakken per week. Er is een proefexamen en een afsluitend examen dat landelijk erkend is. Momenteel is het zo dat je deelcertificaten kunt halen zodat je de vakken over meerdere jaren kunt spreiden of je herexamen kunt doen als je in een jaar een vak niet haalt.

Het zweefvliegbewijs RPL(G)

Na het eerste jaar ga je langzaamaan starten met praktische oefeningen voor je zweefvliegbewijs dat tegenwoordig Recreational Pilot License (Gliding) heet, ofwel RPL(G). Het maken van steile bochten is bijvoorbeeld zo’n oefening en ook moet je 5 doellandingen maken. Dit houdt in dat je 5 goede landingen binnen een vierkant van 30 bij 30 meter achter elkaar maakt. Dit verspreid over meerdere dagen zodat het weer telkens een beetje anders is. Onder een goede landing wordt dan een mooi afgevangen landing in het eerste gedeelte van het landingsveld verstaan. In deze periode heb je in je logboekje een lijstje waarop alle onderdelen vermeld staan die voor het praktijkexamen geoefend moeten zijn. Dit wordt steeds door een instructeur afgetekend. Op het moment dat je ermee klaar bent kun je examen gaan doen. Dit gebeurt in drie verschillende vluchten met verschillende instructeurs. Dit kan op een en dezelfde dag plaatsvinden maar dat gebeurt niet altijd.

Thermiek vliegen

Als je op een thermische dag aanwezig bent kun je ook leren “thermiek vliegen”. Thermiek is warme opstijgende lucht waar vogels van profiteren om zonder moeite hogerop te komen. En dat is precies wat zweefvliegtuigen ook doen, ook al zijn ze uiteraard veel zwaarder! In elk vliegtuig zit een variometer: een instrument dat aangeeft of je omhoog of omlaag gaat. De variometer geeft stijgen aan als je door thermiek vliegt. Dan moet er snel een bocht gemaakt worden zodat je zolang mogelijk in de opstijgende lucht verblijft. Zolang de aangevlogen thermiekbel stijgen geeft blijf je erin draaien. En zo kunnen we honderden meters hoger komen dan de hoogte waarop de kabel werd ontkoppeld. Op Haamstede is de maximaal toegestane vlieghoogte 1750 meter. En dan wordt je uitzicht een stuk ruimer!