Een groep markante notabelen zetten op 14 oktober 1926 met enig officieel vertoon de eerste spade in de grond om een terrein te egaliseren en ………het dichten van de konijneholen! Dit terrein zou de naam “Vliegveld West-Schouwen” krijgen.Het zou tot 4 mei 1931 duren voordat de kortste lijnvlucht van Rotterdam naar Schouwen van start ging. Mr. J.W.Quarles van Ufford opende het vliegveld als Commissaris van de Koningin in de stromende regen, waarna piloot Both als eerste de vliegmachine van de KLM (PH-AET) aan de grond zette. Deze gebeurtenis werd duchtig gevierd en vormde de eerste van vele feesten.Deze vlucht was vanaf dat moment de “kortste lijnvlucht” en bestond uit het ophalen van de passagiers in Zierikzee met een KLM-bus, een twintig minuten durende vlucht naar de Waalhaven en vervolgens vervoer per bus en pont naar de eindbestemming Coolsingel; dit voor het luttele bedrag van 8,25.In 1934 werd de lijn doorgetrokken naar Vlissingen en Zoute-Knokke. Het houten optrekje dat tot dan toe dienst had gedaan als verzamelpunt voor de passagiers, vervangen door een moderne stationsrestauratie inclusief meteo-toren en radioinstallatie en bood op deze wijze meer comfort.Het jaar 1935 was een buitengewoon jaar. Voor het eerst waren op het vliegveld niet alleen de gebruikelijk vliegbewegingen waarneembaar, maar ook een aantal bijzondere. De Walcherse vliegclub begon de vliegweide namelijk te gebruiken voor een vliegkamp. Een andere, zeer aparte attractie werd gevormd door de Spaanse autogiro-bouwer De la Cierva die door de zojuist opgerichte Zeeuwse jeugdclub naar Haamstede was gehaald.Helaas vielen er niet alleen positieve berichten te melden. Tijdens een behoorlijke storm, windkracht 11, sloeg een Fokker VII om. De veldwachter moest, conform de wetgeving, de met de schrik vrijgekomen gezagvoerder verhoren. Hij daarmee had de diender een probleem. Hij begreep niets van vliegen!Van 1935 tot 1940 draaide het vliegveld voortreffelijk. In 1937 werd de 25000-ste passagier genoteerd. In dat jaar landen maar liefst 1167 toestellen waarvan 618 militaire vliegtuigen, 81 kisten van de N.L.S. en 33 Rijksopleidingstoestellen. Er werd 13 ton vracht en 370 kg post vervoerd en 6000 passagiers maakten een vlucht. Het vliegveld kreeg internationale aandacht, met name van vertegenwoordigers van het vliegveld Kastrup uit Denemarken. De Denen kwamen een kijkje nemen en vroegen informatie over het reilen en zeilen van het op twee na belangrijkste vliegveld van Nederland. Tussentijds veranderde de naam van het veld van vliegveld ‘Westen Schouwen’ in ‘vliegveld Haamstede’.De vliegers hielden in die tijd al van strapatsen. Hetgeen blijkt uit de volgende anekdote.Piloot Arens ging zijn boekje tweemaal te buiten met laag vliegen. De eerste keer liet hij de badgasten in het zand bijten. Alsof dit nog niet genoeg was scheerde hij ook nog eens over een meisjeskamp achter boerderij Pimmelaar (tegenwoordig de Duinhoeve geheten) en joeg de aanwezige jongedames de nodige schrik aan.Om de bereikbaarheid van het vliegveld te verbeteren, werd de weg er naartoe veranderd en verkreeg zijn huidige vorm.De “Upper Ten” uit Zierikzee en omgeving kwamen in deze jaren naar het stationsgebouw om te genieten van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen. Evenals voor hen betekende de luchtlijn naar Haamstede voor de vliegeniers op de Indië-route een uitje.De avonden die volgden, waren toen al “gezellig”. Soms was zelfs een taxi voor de terugreis van de notabelen noodzakelijk.De internationale spanningen werden met het naderen van de Tweede Wereldoorlog langzamerhand ook op het vliegveld merkbaar. Vanaf 1938 werd het vliegveld gebruikt voor de vliegopleiding Zeeland dat wil zeggen de vliegopleiding begon in Vlissingen voor dienstplichtigen die net van de HBS-B kwamen op de Fokkers S IV en S IX en wat Koolhoven types. Vervolgens werd deze voortgezet op zwaardere types op Haamstede zoals de Fokker G1. De militairen werden daar gehuisvest in barakken.Op 18 juni 1938 werd een vergunning verstrekt voor de bouw van een hangaar. Ter ere van dit heuglijk feit was een vliegfeest op zijn plaats. De ultieme liefhebber zat op de eerste rij voor 10 cent. Voor dezelfde 10 cent kreeg deze een berg zand te verduren, wanneer er een vliegtuig passeerde met draaiende motoren.Het vliegverkeer had zowel last van de dierlijke bewoners die op het vliegveld aanwezig waren als gemak.Zo tartten talrijke zilvermeeuwen in het voorjaar van 1939 het vliegverkeer. Besloten werd daarom dat de kolonie moest worden bestreden en de eieren geschud.Schaapherder Ringelberg daarentegen leverde een positieve bijdrage aan het vliegverkeer. Hij verkreeg weer een vergunning om zijn kudde op de vliegweide te laten grazen. Tevens moest hij “kleine reparaties” uitvoeren, zoals: het dichten van konijneholen !Door het sluiten van het vliegveld Waalhaven voor burgerluchtvaart en een lage rentabiliteit van de luchtlijn gedurende de wintermaanden, ging de KLM over tot het opheffen van de luchtlijn op vliegveld Haamstede. De daar gelegerde soldaten waren over dit besluit zeer ontevreden, maar ondanks aandringen van de hogere legerleiding bleef een nieuwe start van de luchtlijn uit.