Geschiedenis

1922 - 1939

Een groep markante notabelen zetten op 14 oktober 1926 met enig officieel vertoon de eerste spade in de grond om een terrein te egaliseren en ………het dichten van de konijneholen! Dit terrein zou de naam “Vliegveld West-Schouwen” krijgen.Het zou tot 4 mei 1931 duren voordat de kortste lijnvlucht van Rotterdam naar Schouwen van start ging. Mr. J.W.Quarles van Ufford opende ...

1940-1955

Haamstede in de tweede Wereldoorlog Op 3 september 1939 bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog , kreeg de vliegweide de status van militair vliegveld. Rond de hangaar werden “zomerhuisjes” gebouwd. Dit waren schuurtjes met één grote deur bestemd voor de vliegtuigen. De schuurtjes werden zodanig beschilderd dat ze vanuit de lucht op zomerhuisjes leken. Bij latere beschietingen zouden de ...

1956-1662

Het jaar 1956 Een vliegterrein gereed voor start,- en landende vliegtuigen, dat schreeuwde om nieuwe gebruikers. De leden van heden mogen de initiatiefnemers van toen zeer dankbaar zijn ! Wat gebeurde er in het voorjaar van 1956 en hoe kreeg dit gestalte ? “Ome” Leen Klompe heeft de feiten nauwkeurig bijgehouden in zijn persoonlijk archief. Dit archief en de handgeschreven ...

1963-1969

Het jaar 1963 Het verlies van de Sedbergh kon in 1963 gelukkig toch opgevangen worden. Er werd een Rhönlerche gehuurd waarin men niet naast elkaar (zoals in de Gouvier), maar achter elkaar plaatsnam. Het bleef niet bij de Rhön’. Kapitein Walraven vond het namelijk maar niks dat er alleen met een tweezitter gevlogen kon worden. Voor de Pinkstervakantie lukte het ...

1969-1975

Het jaar 1969 Nu de V.Z.A.C. van bijna alle gemakken was voorzien, kreeg de vereniging in 1969 eindelijk ook nog de beschikking over een eigen clubgebouw. Op 29 februari werd door burgemeester H.P. Everwijn onder toezicht van vele genodigden en belangstellenden de officiële opening verricht. Onder de hen bevonden zich onder andere wethouder Van Waveren; de heer Manting, directeur van ...

1975-1979

Het jaar 1975 Inmiddels werden er in 1975 door individuele leden privé-kisten aangeschaft waarmee men op Haamstede wilde vliegen. Dit werd echter door het bestuur niet toegestaan. Een ander probleempje vormde het gebrek aan instructeurs dat van invloed was op de voortgezette opleiding. Peter de Maat en Jos Schrier werden daarom voorgedragen voor de instructie-opleiding. Voor Peter de Maat was ...

1980-1985

Het jaar 1980 In 1980 wilde Staatsbosbeheer het terrein van het vliegveld gaan gebruiken voor beweiding met schapen, waardoor de mogelijkheid tot zweefvliegen onzeker zou worden. Aankoop van een gedeelte van het vliegveld, de weg en de grond waarop de hangar staat, zodat de toekomst veilig kon worden gesteld door de vliegclub, kon helaas niet doorgaan. De plannen van Staatsbosbeheer ...

1985-1990

Het jaar 1985 Op de Algemene Ledenvergadering begin 1985 werd aan de commissaris rollend materieel, Bob van der Valk, gevraagd welke maatregelen getroffen zouden worden om tot een betere behandeling van het materieel te komen na een incident in de afgelopen week. Het bleek hier te gaan om een botsing tussen de tractor en een hek. De tractor werd bestuurd ...

1990-1996

Het jaar 1990 De pipokar stond in het begin van dit jaar weer eens ter discussie. De oplossing leek nabij: De pipokar werd bestemd voor instructie……, maar het slaapgedeelte moest blijven tot groot genoegen van minnend V.C.H. . De startlijsten van 1989 gingen tevens onopgemerkt richting de pipokar. Dat leverde een zoekactie en een rel op. De pipokar bleef zo ...